ගරාජ් දොර ජනෙල්

Bestar Thermal windows, double-pane windows ලෙසද හැඳින්වේ, ඕනෑම ගරාජ් දොරක් මත ස්ථාපනය කළ හැකිය.මෙම ද්විත්ව ඔප දැමීමේ තාක්‍ෂණය පරිවරණය හරහා ජනේලවල බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන අතරම වාතය සහ ආර්ද්‍රතාවය වීදුරු අතරට ඇතුල් වීම වළක්වයි.Bestar Garage Door Window පද්ධතිවලට ගරාජ් දොර කවුළු ඇතුළු කිරීම් සම්පූර්ණ පරාසයක් ඇතුළත් වේ.අපගේ සියලුම මෝස්තර දිගු පැනල සහ කෙටි පැනල් විකල්ප දෙකෙන්ම ලබා ගත හැකිය.
දැන් විමසන්න

අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි

බෙස්ටාර් තාප වින්ඩෝස්, ද්විත්ව පුවරු කවුළු ලෙසද හැඳින්වේ, ඕනෑම ගරාජ් දොරක් මත ස්ථාපනය කළ හැකිය.මෙම ද්විත්ව ඔප දැමීමේ තාක්‍ෂණය පරිවරණය හරහා ජනේලවල බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන අතරම වාතය සහ ආර්ද්‍රතාවය වීදුරු අතරට ඇතුල් වීම වළක්වයි.
 • BAYER Brand

  BAYER සන්නාමය

  ගරාජ් දොර ජනෙල් සඳහා UV ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත Bayer සන්නාමය පොලිකාබනේට් පත්‍රය
 • Various Color

  විවිධ වර්ණ

  ඔප දැමීමේ වර්ණ විකල්ප සඳහා පැහැදිලි, තද අළු, තුහීන, ලෝකඩ සහ ගල් කැට ඇතුළත් වේ
 • Thermal Windows

  තාප වින්ඩෝස්

  සම්පූර්ණ ඝනකම 1″ (25.4 මි.මී.) සහිත මුද්‍රා තැබූ ද්විත්ව කවුළු ගරාජ් දොර ජනෙල්

ඔබගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නx